Mar
16
2013

Strona główna - Aktualności

„Unowocześnianie infrastruktury ROD - ROD XXI wieku” - zadaniem programowym w 2013r.

 

Zarządy
Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Okręgu Sudeckiego
/ w s z y s t k i e /
 
Trwa okres walnych zebraniach w ROD, na których podejmowane są różne uchwały m.in. w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD. Zadania z zakresu inwestycji i remontów mają ogromne znaczenie dla społeczności działkowej. Nie tylko poprawiają estetykę i wizerunek ROD, lecz także zapewniają wygodę i ułatwiają korzystanie z działek.

 

Zadbane i nowoczesne ogrody działkowe stanowią najlepszą wizytówkę gospodarności Związku i jego członków, a także są ważnym argumentem dla ich dalszego istnienia. Każdy wie, jak przyjemne jest korzystanie z ogrodu, który jest zelektryfikowany, ma podłączenie do sieci wodnej czy też jest wyposażony w porządne ogrodzenie. Poza wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi realizowane są również zadania remontowe związane ze złym stanem technicznym infrastruktury (przeciekający dach domu działkowca, „dziurawe” ogrodzenie, nieszczelna sieć wodociągowa, itp.)

Przy zadaniach inwestycyjnych i remontowych niezmiernie ważna jest rola zarządów ROD, które na walnym zebraniach powinny inicjować zadania inwestycyjne i remontowe. Bowiem zarządy ROD znają najlepiej infrastrukturę ogrodu i są w stanie ocenić rzeczywiste potrzeby w zakresie jej modernizacji lub inwestowania.

Mając na uwadze znaczenie infrastruktury ogrodowej, w dniu 20 grudnia 2012 r. Krajowa Rada PZD przyjęła Program pod nazwą „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku” (dostępny w Biuletynie Informacyjnym PZD nr 1/2013). Podstawowymi założeniami programu jest unowocześnienie infrastruktury ROD poprzez budowę nowej infrastruktury, remont i modernizację już istniejącej oraz dostosowanie jej do potrzeb związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem, edukacją społeczeństwa oraz koncepcją „otwartych ogrodów”. Szczegółowe informacje na ten programu zostały opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PZD nr 2/2013, str. 85.

Promowanie rodzinnych ogrodów działkowych jest jednym z najważniejszych zadań Związku. Nie jest to jednak możliwe bez poprawy wizerunku ogrodów i zainwestowania w nowoczesną infrastrukturę ogrodową. Szybki postęp techniczny, postępujący konsumpcjonizm i wzrost świadomości ekologicznej wymusza zmiany również w rodzinnych ogrodach działkowych. Stąd też został przygotowany program „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”, który ma zapewnić funkcjonalną i pełną nowoczesnych rozwiązań technicznych infrastrukturę w ROD. Będzie ona mogła służyć nie tylko działkowcom, ale przyczyni się również do pozyskania szerokich mas zwolenników ogrodnictwa działkowego.

Realizacja niniejszego programu została powierzona zarządom ROD, które już na najbliższych walnych zebraniach w ROD powinny występować z wnioskami o podjęcie uchwał w sprawie realizacji zadań inwestycyjno -remontowych związanych z programem „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”. Zarządy ROD realizujące program, mogą liczyć na pomoc OZ PZD i KR PZD w zakresie pomocy merytorycznej oraz finansowej, udzielanej na podstawie Wniosków zarządów ROD o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD lub pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD. Szczegóły w tym zakresie (Biuletyn Informacyjny PZD Nr 5/2011, str. 32)Szczawno Zdrój, 16.03.2013r.

 

H.Z. 

  wersja do druku »  Aktualności »
 
 

Czas generowania strony: 0.036s | © Okręgowy Zarząd Sudecki PZD | wykonanie Paweł Adamski | Logowanie

PZD Okręgowy Zarząd Sudecki w Szczawnie Zdroju