Rdza Gruszy

Rdza gruszyObjawy :
Pierwsze symptomy rdzy pojawiają się już na młodych liściach. Są to początkowo niewielkie, jaskarawo pomarańczowe plamy na wierzchniej ich stronie. Później w obrębie plam pojawiają się drobne, czarne wzniesienia. Są to skupienia zarodników grzyba. Natomiast w drugiej połowie lata i jesienią na dolnej stronie liści widoczne są brązowe narośla średnicy 1 cm i wysokości 5 do 10 mm. Na ich zakończeniu widać białe, delikatne wypustki. Właśnie te zmiany na spodniej stronie blaszki liściowej przypisywane są często owadom. Występować one mogą na liściach, ale także na młodych pędach, ogonkach liściowych i owocach.

Dla osób mało zorientowanych tego typu objawy mogą budzić grozę. Natomiast znawcy tematu twierdzą, że choroba groźniej wygląda niż jest nią w rzeczywistości. Szkodliwość jej przede wszystkim wiąże się z przedwczesną utratą liści oraz ograniczeniem ich powierzchni asymilacyjnej. Grzyb będący sprawcą rdzy gruszy potrzebuje do swego rozwoju dwu żywicieli. Oprócz gruszy są to w naszych warunkach jałowce (najczęściej jałowiec sabiński). Jałowce są zakażone przez zarodniki wytwarzane w naroślach na liściach grusz. Na pędach jałowców pojawiają się charakterystyczne zgrubienia z wrzecionowatymi, ciemnobrązowymi skupieniami zarodników. Porażone pędy jałowca często zamierają powyżej miejsc infekcji. Silne porażenie grusz wiąże się w występowaniem drugiego żywiciela tj. jałowca, z którego zarodniki przenoszone są na liście grusz od połowy kwietnia do końca czerwca
Grzyb nie przenosi się z gruszy na gruszę i z jałowca na jałowiec. W cyklu rozwojowym konieczne jest wystąpienie obydwu żywicieli (grusza - jałowiec). Dlatego w rejonach, gdzie choroba ta występuje celowe jest unikanie sąsiedztwa tych dwu gatunków. Zarodniki jałowców zakażające liście grusz przenoszone są na odległość do 100 metrów. W najbliższych latach należy liczyć się z coraz częstszym występowaniem tej choroby na gruszy i jałowcach. W dużym nasileniu występuje ona w krajach Europy Zachodniej (Holandia, Niemcy).

Zapobieganie
-
unikanie sąsiedztwa grusz i jałowców w rejonach występowania

 

Gruszka 1.doc
104 KB